Winterschool 18-3: Henk Siepel

Thema: De diepte in. Leer meer over de bodem.

Speciaal voor alle geïnteresseerden in en om Nijmegen organiseren we iedere derde donderdag van de maand een inspirerende online lezing. We willen elkaar vooral inspireren en de binding versterken. Aangezien de lente aanstaande is is dat alweer de laatste editie van de Winterschool. Daarom dit keer weer een bijzonder gast: Henk Siepel.

Zoom passcode voor de meeting: 766501

Onderwerp van de lezing:

De bodem is letterlijk de basis van zowel de biodiversiteit als ons voedsel. Er zijn echter grote problemen met de bodem, zowel in landbouwgebieden als in natuurgebieden. Henk Siepel gaat als bodemdeskundige met ons de diepte in over deze problemen, de oorzaken daarvan, en gelukkig ook over mogelijke herstelmaatregelen.

Vragen die aan bod komen: Welke types heb je en welke processen spelen zich daar af? Wat is er aan de hand met bodems in NL en wat gaan we er aan doen? 

Over de spreker: 

Henk Siepel (1959) is in 1984 cum laude in de biologie afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht (vegetatiekunde, dierecologie en bodemchemie) en heeft de cursus Ecologie en samenleving aan deze universiteit gedoceerd van 1984 t/m 2011. Gepromoveerd in 1994 in de bodembiologie aan Wageningen Universiteit (Structure and function of soil microarthropod communities). Inmiddels werkte hij ook aan resp. het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek en Alterra als onderzoeker, teamhoofd en centrumdirecteur van de centra Ecosystemen en Landschap. Vanaf 2005 is hij hoogleraar dierecologie aan de Radboud Universiteit en van 2012 tot 2017 heeft hij Herstelecologie en Bos- en Natuurbeheer gedoceerd aan Wageningen Universiteit. Hij heeft gepubliceerd over vogels, zoogdieren, reptielen en amfibieën, en vooral over natuurherstel en overlevingsstrategieën van insecten en spinachtigen, waarbij herstel van de bodem centraal staat.Deel dit bericht: