Tamara en Hans-Peter de boer op!

 

Zoals we vorig jaar al aankondigden: Na de succesvolle opstart van de Herenboerderij in Park Lingezegen, heeft het bestuur van Herenboeren Nijmegen besloten om weer steviger aan de slag te gaan met een tweede Herenboerderij in de regio. Rob en Arianne, locatiezoekers van het eerste uur, hebben in de tussentijd hun contacten zeker voortgezet, maar we gaan er weer een schepje bovenop doen. Het is de bedoeling dat de tweede
boerderij zich straks gaat richten op mede-eigenaren meer aan de zuidkant van de Waal.

120 Aspirant-leden hebben zich in het verleden reeds aangemeld voor zo’n tweede boerderij. We hopen zo snel mogelijk te groeien naar een aantal van 250 aspirant-leden en wellicht mogen we wel (net als voor de start van Herenboeren Lingezegen) een wachtlijst aanleggen van extra belangstellenden.

Rob en Arianne blijven vanzelfsprekend betrokken, maar zijn ook nog volop in de weer met Lingezegen. Daarom zijn door het bestuur twee andere locatiezoekers benoemd (Tamara Pigot en Hans-Peter Westerbeek) die hun schouders onder het ontwikkelproces van de tweede boerderij gaan zetten. Hieronder stellen ze zich kort voor:

Tamara Pigot
Hallo, ik ben Tamara Pigot. Ik ben samen met Hans-Peter locatiezoeker voor Herenboeren Nijmegen. Ik volg Herenboeren al lang en was vanaf het begin af aan al erg enthousiast. In 2020 heb ik de intentieverklaring getekend voor Herenboeren Nijmegen, en ik volg de ontwikkelingen, ook die in Lingezegen, sindsdien op de voet. Tijdens het recente 10-jarig bestaan van Herenboeren mocht ik namens mijn werkgever Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) aanwezig zijn. De bruisende energie van zoveel mensen bij elkaar die de voedselproductie in Nederland anders willen hebben me over de streep getrokken om mijzelf in Nijmegen meer te gaan inzetten voor de zoektocht naar grond.

Mijn interesse voor dier en Natuur zat er al vroeg in. Opgegroeid in de rivierenbuurt in Amsterdam moest ik het
doen met het beperkte stadse groen. De mieren tussen de tegels op ons balkonnetje, de stadsvogels en de honden in het park. Toch was het eerste antwoord op de vraag wat wil je later worden?: ‘Boer’. Toen ik 10 was verhuisden we naar Amsterdam Zuidoost. Daar was de kinderboerderij mijn tweede nieuwe thuis. Het was voor mij een vanzelfsprekendheid dat ik op mijn zestiende van Amsterdam naar Barneveld verhuisde voor de dierverzorgingsopleiding. En daarna naar Leeuwarden om verder te gaan met HBO Diermanagement. Na een aantal omzwervingen ben ik in Nijmegen beland, waar ik 12 jaar werkte als Senior beheerder en Vakspecialist van de drie gemeentelijke kinderboerderijen.

Eind 2022 heb ik de overstap gemaakt naar de SZH. Deze stichting zet zich in voor het behoud van Nederlandse boerderijdieren. Ik woon nu al ruim 12 jaar met veel plezier in Nijmegen, aan het Goffertpark. Samen met mijn man Vincent, dochter Puck (11 jaar), zoon Faas (9 jaar), onze poes en de kippen. Ik mijn vrije tijd rijd ik paard of ben ik aan het schrijven voor kinderen. Ik zie het als mijn persoonlijke missie om stedelingen te enthousiasmeren voor dier en natuur. Dat is voor mij dan ook de grote meerwaarde van een boerderij in of nabij de stad. Herenboeren zorgt voor een verbinding tussen mensen en hun voedsel in de eigen omgeving en in samenwerking met de natuur.

Hans-Peter Westerbeek
Hallo. Mijn naam is Hans-Peter Westerbeek. Ik woon in Nijmegen aan de rand van het centrum met mijn vrouw Harriet en nog 2 van mijn 3 volwassen kinderen (Marieke, Klaas en Diede). Ik ben milieukundige en werk als project-, proces- en programmamanager aan uiteenlopende natuur- en milieu opgaves door heel Nederland. Veelal doe ik dat vanuit het bureau P2 Managers waar ik met mijn bedrijf inmiddels al weer acht jaar bij ben aangesloten.
Grote klussen liggen op dit moment voor mij in Wadden- en Noordzee Natuurherstel, maar ook in de klimaatadaptatie en het riviermanagement, bijvoorbeeld voor waterschappen of Rijkswaterstaat. Lang heb ik gewerkt voor Natuurmonumenten waar ik bijvoorbeeld bezig was met de realisatie van klimaatbuffers en de transitie van de ENCI-Groeve (st.Pietersberg) in Maastricht tot een nieuw natuurgebied van Europese allure.

Herenboeren zowel in Nederland als in Nijmegen, heeft al geruime tijd mijn belangstelling. Dat het anders moet met de voedselproductie (en consumptie) in Nederland staat voor mij als een paal boven water. En dat we daarbij erg ons best moeten doen om uit de huidige polarisatie te komen ook. Om die laatste reden ben ik actief in de organisatie van een Landbouw G1000. Het Herenboeren-concept zie ik als een andere prachtige stap
voorwaarts naar een toekomstgerichte manier van denken over en werken aan ons voedselsysteem. Daarom werd ik drie jaar geleden bestuurslid van herenboeren Nijmegen en heb ik me (als bestuurslid communicatie) stevig ingezet om Herenboeren Lingezegen voor elkaar te brengen.

Recent heb ik ervoor gekozen om mijn focus te verleggen van Herenboerderij Lingezegen naar de realisatie van een twee Herenboerderij rondom Nijmegen. Ik ben aan de slag gegaan als locatie zoeker en zoek als zodanig samen met Tamara ook graag de verbinding weer met de aspirant-leden van Herenboeren Nijmegen.

We gaan onze schouders eronder zetten en zouden het erg leuk vinden als er enkelen van jullie zich bij Tamara en mij aansluiten.

 

Deel dit bericht: