persbericht: Herenboeren en Park Lingezegen starten verkenning

Park Lingezegen slaat de handen ineen met Herenboeren om de mogelijkheden
voor een Herenboerderij in het park te verkennen. De komende maanden worden de plannen voor
‘’Herenboeren Lingezegen’’ verder uitgewerkt en concreet gemaakt. Beide partijen zien grote
kansen om een duurzaam, natuurinclusief en rendabel plan op te stellen.

De organisatie achter ‘Herenboeren Lingezegen’ is al bijna twee jaar op zoek naar grond in de regio
om te kunnen starten met een herenboerderij. Een hele uitdaging, omdat er voldoende oppervlak
aan grond beschikbaar moet zijn voor de productie van voedsel voor hun leden. Park Lingezegen op
zijn beurt, zocht naar de meest optimale invulling van een perceel aan de Breedlersestraat. Die lijkt
nu gevonden.

De parkorganisatie en Herenboeren Lingezegen gaan de komende maanden samen om tafel om
samen een plan uit te werken. Daarin staan onder andere de pachtconstructie, benodigde
vergunningen, een verkeersplan en zorgvuldige communicatie met de omwonenden en
aangrenzende eigenaren in het park centraal.

“We kijken er naar uit om dit plan samen met Park Lingezegen verder uit te werken. Het is voor ons
geweldige kans om een Herenboerderij te ontwikkelen die straks 500 monden uit de regio kan
voeden!” Aldus Ingrid Kerkvliet, voorzitter van Herenboeren Lingezegen in oprichting.
Parkdirecteur Sven van Rijswijk vult aan: “Voor het park is Herenboeren een interessante partner.
Samenwerking helpt ons om het fundament onder het park te verstevigen, en het karakter van
Herenboeren past uitstekend bij onze thema’s Landbouw, Food en Duurzaamheid. We kijken er naar
uit om de samenwerking verder vorm te geven!”

De keuze voor Herenboeren Lingezegen is de uitkomst van een uitgebreid traject. De Parkorganisatie
heeft samen met andere initiatiefnemers en omwonenden van de beoogde locatie gesprekken
gevoerd over de mogelijke invulling van het terrein. Het Dagelijks Bestuur van Park Lingezegen heeft
vervolgens de voorkeur uitgesproken voor het verder verkennen van de ontwikkeling van het terrein
met Herenboeren Lingezegen.

Deel dit bericht: