Locaties intentieverklaringen

Om ons beter te oriënteren op een mogelijk locatie voor onze Herenboerderij hebben we de postcodes van de getekende intentieverklaringen in kaart gebracht. We kunnen uiteraard geen garanties geven omdat we van veel verschillende factoren afhankelijk zijn maar het helpt ons wel om een beeld te schetsen voor de wens van een geschikte locatie.