Het Herenboeren Nijmegen jaarplan 2022

Naarstig verder op zoek naar een Herenboerderij

Om te beginnen zal het jaar 2022 voor Herenboeren Nijmegen in het teken staan van de verdere zoektocht naar een plek waar we onze eerste Herenboerderij zouden kunnen starten. Dit doen we onder meer door samen met andere Gelderse Herenboerderijen (deels ook nog in oprichting) in gesprek te gaan. En we overleggen ook met diverse andere partijen (zoals overheden terreinbeheerders en grondeigenaren) die een rol zouden kunnen spelen bij de realisatie van een Nijmeegse Herenboerderij.

Bouwen aan de community

In 2022 zal ook werk worden gemaakt van het verstevigen en uitbouwen van de community die we hebben weten te realiseren.

Sommige aspecten die we nu al kunnen uitwerken, bereiden we al voor. Zo is inmiddels een traject gestart om in gesprek te komen met onze aspirant leden over de meest wenselijke manier om de besluitvorming rond de boerderij te organiseren. We organiseren hierover een bijeenkomst in het voorjaar, en met de uitkomsten daarvan gaan we verder aan de slag.

Werkplaats activiteiten

De ‘’Werkplaats activiteiten’’ bestaat uit zes aspirant leden van de Nijmeegse Herenboerderij. En die willen aan de slag! De huidige COVID maatregelen gooien echter vooralsnog roet in het eten. Maar dat wil niet zeggen dat er geen plan ligt… We gaan, als het even kan deze winter nog, graag al wandelend kennismaken met andere aspirant leden, waarna we opwarmen met een stevige winterse soep.

Verder zijn we hard aan het werk om een bijeenkomst te organiseren in het voorjaar. Het idee is om dan samen na te denken over wat er allemaal bij de boerderij komt kijken, In de zomer gaan we kijken, ruiken en luisteren op een Herenboerderij. We zoeken nog een excursie plek uit. En in september gaan we lekker aan de slag: peren plukken met een groep Nijmeegse Herenboeren. En daarna verder kennismaken tijdens een picknick.

Werkplaats Communicatie

In de afgelopen jaren heeft de communicatie vanuit Herenboeren Nijmegen stap voor stap gestalte gekregen. Niet alleen zijn er plannen geschreven, er zijn ook al diverse communicatiemiddelen uitgewerkt. Denk aan de fietstocht langs natuurinclusieve landbouwalternatieven in en rondom Nijmegen. Ook kreeg onze site gestalte, evenals de nieuwsbrief. We wisten met enige regelmaat de krant te halen en presenteerden ons op diverse manifestaties. Het mooiste resultaat is natuurlijk dat er zich meer dan 200 potentiële Nijmeegse Herenboeren hebben ingeschreven. In 2022 gaan we de communicatie langzaamaan verder verfijnen en uitbouwen

Financieel

In de begroting 2022 voorzien we geen inkomsten omdat we nog niet in productie zijn. De begroting (officieel vastgesteld) voorziet in ongeveer 5.250 euro aan kosten. Het plan is om dit bedrag te besteden aan een aantal te organiseren activiteiten met aspirant leden, community building en communicatie. Het zoeken naar land kost tot op heden vooral tijd, maar nauwelijks geld.

Deel dit bericht: